Voice Picking WMS

Voice Picking WMS
Przy pomocy systemu informatycznego takiego jak WSM będziesz miał większą kontrolę nad wszystkimi operacjami, jakie mają miejsce w magazynie. Ten zintegrowany system magazynowy pozwala skracać terminy dostaw chociażby z tego względu, że pomiędzy poszczególnymi działami jest lepsza komunikacja. Zamiast dyspozycji tradycyjnej, papierowej można skorzystać z opcji jaką jest Voice Picking w systemie WMS, wykorzystującą głos właśnie do lepszego komunikowania się użytkownika i systemu w zakresie wykonania konkretnych operacji magazynowych.
WWW
http://www.hkk-consult.pl/rozwiazania/kompletacja-glosowa
Kategorie
Dla ojców